Pianolektioner i Stockholm 

 

Pianolektioner

Kan pianolektioner vara givande och roliga samtidigt?

Ja! När rysk klassisk tradition möter friheten i jazzimprovisation, pop och rock i en och samma lärare.

Min 10- årig erfarenhet som musiker och pianolärare både i Sverige och utomlands har gett mig möjlighet att utveckla mitt undervisningssätt till medvetet och inspirerande, mycket individuellt och så nära musikskapande och musicerande som möjligt.

I bakgrunden har jag den traditionella Ryska musikskolan med effektiva övningsrutiner som jag ofta väljer att dela med mina elever. 

Som jazzmusiker kan jag bidra mycket till undervisnings situationen genom improvisation och gruppspel, det är så lätt att kommunicera och hitta glädje i ett gemensamt musiserande. 

Jag har jobbat som musiker och pianobar artist i olika länder och på kryssningabåtar och har utvecklats mycket som solopianist i olika genrer vilket gör att jag är lika bred i min undervisning, använder oftast mina egna pianoarrrangemang och kan lägga upp gruppundevissning i  pop, rock, klassiskt och jazz. 

 

 

 

 

Kurser och lektioner i Stockholm


Enskilda pianolektioner (vuxna)- Till Anmälan

Enskilda pianolektioner (barn)- Till Anmälan

Piano för Sångare - Till Anmälan 


Jazzpiano i grupp (nybörjare) - Till Anmälan

Jazzpiano i grupp (fortsättning) - Till Anmälan

Jazz Ensemble - Till Anmälan